• Ultimate Version
 • Configuratie
  &
  Installatie
  in a nutshell
 • Demo
  Films
 • Diversen
Configuratie en Installatie instellingen (in een notendop)


Kort samengevat, voor het goed functioneren van DaL data Logging op je Netduino volg deze stappen:
 1. De core firmware (als een update nodig is)
  • verwijder de oude core Netduino firmware met "STDFUTester"
  • flash de nieuwe core Netduino firmware met "DfuSeDemo", je kan de Tester and Demo bestanden HIER downloaden
  • Het gehele stappen plan hoe de Netduino core software is te updaten vind je HIER
   en de flash core firmware VideoDEMO
 2. Flash de DaL firmware naar je Netduino
  • Je kan de DaL HEX firmware met "mfDeploy" naar je Netduino flashen, mfDeploy is een tool bijgevoegd bij Visual Basic Express 2012 flash firmware VideoDEMO
  • of.. Je kan, indien beschikbaar, je DaL programma broncode met Visual Basic Express 2012 flashen, je kan VS2012 HIER downloaden
 3. Wijzig het IP adres en Poort nummer zoals onder punt 4 in bestand "NetduinoConfig.js" om je Netduino met de web pagina's te laten communiceren, als de gegevens niet identiek zijn krijg je geen verbinding met je Netduino
  • Je kan de data in het webpagina configuratie bestand "NetduinoConfig.js" wijzigen met een simpele tekstverwerker zoals notepad
 4. Stel de Netwerk settings van de Netduino in
  • Je kan de Netwerk settings met behulp van mfDeploy naar de Netduino flashen flash netwerk settings VideoDEMO
  • of.. Je kan de netwerk settings ingeven met de web browser tab "Network" en schrijf de configuratie weg als onder punt 5
 5. Vul de startup Configuratie met de wep pagina "Options.html" en maak de data toegankelijk voor DaL op de Netduino
  • Je kan de Configuratie naar je Netduino uploaden met webPagina "Options.html" tab "Save", maar je Netduino moet dan toegankelijk zijn over je netwerk (punt 4 netwerk)
  • of.. Je kan je Configuratie settings wegschrijven in een tekst bestand "\SD\NetduinoConfig.ini" op je Netduino sd-Card.
  • of.. Je kan de Configuratie settings direkt in de DaL broncode plakken, en de broncode inclusief configuratie tegelijk naar de Netduino flashen Copy paste configuratie VideoDEMOAllereerst dient de firmware software (HEX bestand) voor de Netduino met behulp van mfDeploy op de netduino geinstalleerd te worden. De complete handleiding voor deze procedure: Configuratie en Installatie Handleiding

Als de firmware ge-flashed is, ..Vul de netwerk configuratie in met MfDeploy en flash dit naar je Netduino.


Deze stap kan ook worden overgeslagen indien een volledige configuratie is aangemaakt met de webpagina "Pages/Options.html" en deze aangemaakte configuratie uit de configuratie container is weggeschreven naar het bestand "\SD\NetduinoConfig.ini" op de Netduino sdKaart.Hierna moet de Netwerk configuratie instellingen ook ingegeven worden in het "NetduinoConfig.js" die zich bevind in de root directory van je webpagina's Dit is een belangrijke stap en mag NIET overgeslagen worden.!
Vul het Netwerk adres en Poort nummer in, deze gegevens moeten dezelfde zijn als Netwerk adres en Poort nummer in de webpagina "Pages/Options.html", tab "Netwerk"
de webpagina "Pages/Options.html", tab "Netwerk"

wil je vanaf het internet (buiten je eigen netwerk) de Netduino benaderen dan zal je poort forwarding in je Router moeten configureren. Zonder port forwarding is het niet mogelijk je Netduino te benaderen. Het poort nummer moet identiek zijn met het ingegeven poort nummer in de webpagina "Pages/Options.html", tab "Netwerk" Het te kiezen protocol is "TCP"


additionele informatie:
Dan is het mogelijk om de totale configuratie in de broncode van de Netduino te plaatsen (hardCoded).
Het configuratie bestand "\SD\NetduinoConfig.ini" op de Netduino sdKaart is dan niet nodig.

Nadat je met de webpagina "Pages/Options.html" alle hardware instellingen hebt ingegeven, kopieer je de inhoud uit de configuratie container van de tab "Save" en plak de gegevens in de broncode van de Netduino.

configuratie container van de webpagina "Pages/Options.html" tab "Save"


Plak deze configuratie code in de Netduino broncode bestand: "ReadP1poortMain.vb" tussen dubbel quotes (string scheidingstekens):

Instructie video Copy/Paste

NOOT: Als je een configuratie update vanaf de webPagina "Pages/Options.html" naar de Netduino hebt ge-upload zal de Netduino deze wegschrijven in het bestand "\SD\NetduinoConfig.ini" op je sd kaartje.

Iedere keer als de Netduino opnieuw opstart (reset of FirmWare Update) zal dit configuratie bestand worden uitgelezen en niet de eventuele Hardcoded opstart string uit de programma code.

Indien je dit niet wenst VERWIJDER dan het bestand "\SD\NetduinoConfig.ini" van je Netduino sd kaartje.

Bij de demonstratie video's gaan we ervan uit dat het demo IP adres "192.168.1.62" , de web server poort "65432" en poort forwarding in de router al zijn ingesteld. (elk geldig IP adres en poort nummer is uiteraard mogelijk)

Instructie Web Commands


Indien je je Netduino wil bereiken vanaf het internet, buiten je eigen netwerk, moet in plaats van je lokale netwerk adres je het door je Internet provider toegewezen adres gebruiken.
Weet je je IP adres niet, deze is te achterhalen vanaf je lokale netwerk adres met WhoIs

Voorbeeld: stel je adres is " 81.176.9.117 ", type dan in " http://81.176.9.117:65432/ " + een DaL WebCommand.


Geldige web commands zijn:
 • Now
 • Delete <-> [IP]/Delete: [Path\FileName] delete file
 • Directory
 • Reboot
 • Freemem
 • Timers
 • SaveMemory
 • LoadMemory
 • Telegram
 • BackLight <-> [IP]/BackLight:[ID]:[OFF / ON] = turns the backlight of display [ID] OFF or ON
 • PulseMeter <-> [IP]Pulsemeter:[ID]:[Value] change the value of the pulsemeter wattage
 • GasToday <-> [IP]GasToday:[Value] change the value of GasToday
 • ElectraToday <-> [IP]GasToday:[Value] change the value of ElectraToday
 • SolarToday <->[IP]GasToday:[Value] change the value of SolarToday
 • irLearnMode <->[IP]irLearnMode: [ON / OFF]HowTo Copy-Paste the DaL configuration into the netduino source code (hardcoded)HowTo flash the DaL datalogging firmware to the Netduino.HowTo change your Netduino Network settings with mfDeploy.HowTo flash the core Netduino software to the Netduinomy used hardware connected to the Netduino controlled by DaL data logging softwareDemo critical error, pulsing LEDIndien je gebruik maakt van het DaL Dashboard en je hebt een slimme meter P1poort aangesloten, dan is het mogelijk om nieuwe totalen in te geven bij "ElectraConsumedTotal", "GasConsumedTotal" en "SolarDeliverTotal"

Dit is vooral overzichtelijk nadat je een afrekening hebt ontvangen van je energie maatschappij om een nieuwe jaarstand te beginnen.
Deze nieuwe waarden kan je ingeven in het bestand "NetduinoConfig.js" in je webpagina root directory bij function 'subtractHistoric()'.
De ingegeven data wordt afgetrokken van de in te lezen slimme meter P1poort "ElectraConsumedTotal", "GasConsumedTotal" en "SolarDeliverTotal" waarden.


Bijvoorbeeld: "ElectraConsumedTotal" van de slimme meter = 3921
arr[ Const_ElectraConsumedTotal ] = 1921 ( = ElectraConsumedTotal )
ElectraConsumedTotal - arr[ Const_ElectraConsumedTotal ] = 2000 zal weergegeven worden op het dashboard.

Foutmeldingen bij het inlezen van de configuratie string (strStartupData) als DaL opgestart wordt.

Dit zal en mag niet voorkomen maar ...ALS er om welke reden dan ook (bijvoorbeeld handmatige invoer) een fout in de opstart string staat, dan laat de Netduino dit weten met een error code. Het geheugen van de netduino is te klein om alle omschrijvingen te programmeren vandaar de code = kleiner.

foutmelding in het immediate/ mfDeploy window


deze melding vind je ook in de ERROR LOG op je sd kaart (indien aanwezig).


Indien de netduino een fout ontdekt zal de blauwe led van de Netduino beginnen te pulsen, langzaam aan, langzaam uit. Vanwege de critical error kan de Netduino niet opstarten voordat er een nieuwe configuratie string aanwezig is.
Een demo van de pulsende led VIDEO DEMO


In de webpagina OPTIONS.HTML, waarmee de string is aangemaakt, zijn alle Error meldingen te zien in functie ButtonSaveClicked. Zo is "IF a ERROR OCCURS, Here is the errorNumber: 1 " iets fout met XivelyStream,
IF a ERROR OCCURS, Here is the errorNumber: 2 PVOutputStream etc..

zo is error code 9 in de webpage 'Pages/Options.html' OpenEnergy Field & Content:

Bij ErrorCode 0, is een niet uitwisselbare configuratie string geladen uit een eerdere versie/compilatie, deze zijn niet uitwisselbaar. Zorg voor een juiste configuratie string en zorg dat de versie nummers gelijk zijn tussen het DaL programma en de Options.html pagina.

Andere fout codes zijn:
 1. XivelyStreamGridDiv
 2. PVOutputStreamDiv
 3. ThingSpeakstreamDiv
 4. OpenEnergystreamDiv
 5. sdCardstreamDiv
 6. XivelyFieldContentGridDiv
 7. PVOutputFieldContentGridDiv
 8. ThingSpeakFieldContentGridDiv
 9. OpenEnergyFieldContentGridDiv
 10. sdCardFieldContentGridDiv
 11. soPulseMeterGridDiv
 12. TemperatureMeterGridDiv
 13. IC74HC595GridDiv
 14. TimerGridDiv
 15. NewComparisonGridDiv
 16. LCD_DisplayTextContentDiv
 17. LCD_DisplayGraphicContentDiv
 18. LCD_DisplayHardwareDiv
 19. miscellaneous
 20. WebCommandGridDiv
 21. PCF8574GridDiv
 22. MCP23017icGridDiv
 23. EMPTY - NOT IN USE
 24. SevenSegmentsHardwareDiv
 25. SevenSegmentsContentDiv
 26. P1Poort
 27. varBuilderGridDiv
 28. ServoContentDiv
 29. PinsGridDiv
 30. infraRed navigation codes
 31. Network Page
 32. Password


Het is mogelijk om de Prefix en Postfix (zoek scheidingstekens) van je eigen slimme meter als standaard in je web pagina te plaatsen. Wijzig dit in je persoonlijke "netduinoconfig.js" bestand, in de root directory van je webpagina's.
NOTE: gebruik het teken '&' voor een LINEFEED (nieuwe regel). !

voorbeeld van een telegram:

In de functie 'GaugeMinMax()' in het persoonlijke bestandje 'netduinoconfig.js' is het mogelijk om de Gauge namen. labels alsook de MINimum en MAXimum waarden van de dashboard Gauges in te stellen.